Vi planerar en kull Collievalpar i slutet av 2021 eller i början av 2022 
Mer info kommer senare