"Elsa " Angeleyes Touch of Taste - 2015
e. Magic Charms Cover me
u. Angeleyes Twilight Prinzess
Hjärta -UA ( November 2022, 7 år)
Patella - UA
Ögon - UA
 1 CERT, 3xR-Cert ,5xCK & BIM på utställning
 Elsas kommer att ha sin sista beräknas födas 15 juli
 pappa till valparna blir Knattings Zolo Mate (Cert)
Hjärta - UA  (5 år)

"Saphire" RLD F, RLD N Angeleyes Miss Moondust - 2018
Här med sin dotter Angeleyes Coco Chanel (e. Vouges Vanilla Ice)  

e. SE UCH SE JV-12 Vouges Dynasty
u. Angeleyes Twilight Prinzess
2 CK på utställning BPH med skott
Hjärta- ua september 2022
Patella-ua
Ögon   Corneadystrofi
Är dräktig och valparna beräknas att födas 8-10 juni
Pappa till valparna blir SEUCH Hvidagårdens Porthos
Hjärta - UA (8 år)