"Sture" Angeleyes Heartbresker - 2016
Hjärta -UA
Patella - UA
Ögon - UA
 CK på utställning

"Elvira" Angeleyes Strawberry Rose - 2014
Hjärta -UA
Patella - UA
Ögon - UA
Beräknas valpa runt 23 april 2021