Paradisbäckens Lyktmalva
"Kajsa" född 20151205
e. Chadyline Andy Mc Coy
u. Paradisbäckens Ängalögon
Ett litet yrväder så lik sin far till både utseende och sett.
HP BIR valp på sin första utställning
"Kajsa" ägs numera av Matilda Nilsson Färjestaden